Học HTML

Thẻ định dạng font chữ và văn bản trong html 5

Trong bài này mình sẽ tổng hợp các thẻ định dạng font chữ và văn bản trong html. Đây là những thẻ được sử dụng thường xuyên trong thiết kế...

13/08/2017

Tag audio là gì | Thẻ audio chèn âm thanh trong html 5

Tag audio là gì Tag audio là một tag đặc biệt trong html 5 giúp người dùng chèn âm thanh vào trong website của mình. Thẻ audio trong html còn...

12/08/2017

Tag aside là gì | Ý nghĩa và cách sử dụng thẻ aside trong html 5

Thẻ tag aside là gì? Tag aside là một thẻ tag mới trong html 5 giúp định nghĩa nội dung bên ngoài nội dung chính. Chúng ta thường thấy tag...

12/08/2017

Tag article là gì | Cách sử dụng thẻ article trong html 5

Tag article là gì Tag article là một thẻ mới trong html 5 giúp định nghĩa một bài viết, một nội dung riêng biệt nào đó. Thẻ tag article thường được sử...

12/08/2017

Tag area là gì | Cách sử dụng thẻ Area trong html

Tag area là gì Tag area là một thẻ html xác định một vùng bên trong image-map. Các thẻ <area> luôn được lồng bên trong các thẻ <map>. Các...

12/08/2017

Tag Address là gì | Cách sử dụng thẻ Address trong HTML

Tag Address là gì Tag Address là một thẻ html được sử dụng để xác định thông tin liên hệ của tác giả hoặc chủ sở hữu tài liệu, bài...

12/08/2017

Tag acronym là gì | cách sử dụng tag acronym trong html

Tag Acronym là gì Tag Acronym là một tag html được sử dụng để viết tắt một cụm từ nào đó trong html. Cũng giống như thẻ tag abbr nhưng tag acronym...

12/08/2017

abbr là gì | cách viết tắt cụm từ trong html

abbr là gì Abbr là một tag html được sử dụng với mục đích viết tắt một cụm từ nào đó trong html. Hay nói chính xác hơn, tag...

12/08/2017

a href là gì | Tạo liên kết bằng thẻ a href trong html

a href là gì A href là một tag html cực kỳ quan trọng được sử dụng thường xuyên, có tác dụng tạo liên kết trong html. Thẻ a...

27/01/2017

Doctype html là gì | cách sử dụng !DOCTYPE chuẩn trong html

Doctype html là gì !Doctype là một đoạn định dạng không phải là html tag, !Doctype Declaration có tác dụng làm cho trình duyệt web biết được website của bạn đang...

23/01/2017
  • Key đang SEO Top