Học WordPress Căn Bản

Cài đặt wordpress trên xampp bảo mật nhất

Cài đặt wordpress trên xampp rất đơn giản những hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt wordpress trên xampp một cách nhanh và bảo mật...

19/12/2016

Pingback là gì | cách loại bỏ pingback trong wordpress

Nhiều bạn quản trị website wordpress đều bị cảm thấy phiên toái khi nhận thông báo trong email là ” A new pingback on the post…” và trong phần...

07/09/2016

Series học WordPress căn bản không cần biết code

Trước khi biên soạn những bài trong series học wordpress căn bản này tôi đã đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau, từ sinh viên, nhân viên văn...

06/09/2016
  • Key đang SEO Top