Học HTML

Thẻ canvas trong html5 là gì | 10 Ví dụ vẽ hình bằng canvas

Thẻ canvas là gì Canvas là một thẻ đặc biệt trong HTML5 mà chúng ta nên biết tới. Thẻ canvas được dùng để hiển thị một tập hợp các...

16/06/2018

Thẻ Button Là Gì? Công Dụng Của Thẻ Button

Thẻ Button là gì Thẻ button là một thẻ dùng để định nghĩa một nút nhấn trong HTML. Khi bạn tạo một trang web cần sự xác nhận của...

31/01/2018

Thẻ Br là gì? Công dụng của thẻ Br

Thẻ br là gì Thẻ br là một thẻ được dùng ngắt dòng trong văn bản được sử dụng ở HTML. Nó thường được sử dụng khá nhiều trong...

31/01/2018

Thẻ Body là gì? Công dụng của thẻ Body

Thẻ body là gì Thẻ body là phần chứa nội dung của trang web. Tag body sẽ chứa tất cả nội dung HTML , những phần sẽ hiển thị...

31/01/2018

Thẻ Blockquote Là Gì? Thẻ Blockquote trong HTML

Thẻ BLOCKQUOTE  là gì? Thẻ blockquote là thẻ tag dùng để trích dẫn phần văn bản từ một nguồn khác trong html. Tag Blockquote thường được sử dụng trong...

30/01/2018

Thẻ Big là gì? Công Dụng Của Tag Big Trong HTML

Thẻ Big là gì Thẻ Big là một thẻ html giúp tăng kích thước chữ của một đoạn văn bất kỳ. Tag big sẽ phóng to một đoạn kí tự, văn bản mà...

30/01/2018

Thẻ BDO là gì? Ví dụ tag BDO trong html 5

Thẻ BDO là gì? Thẻ BDO là một thẻ html trong html5 và được viết tắt từ Bi-Directional Override. Tag BDO thường được dùng để ghi đè hướng văn bản hiện...

24/01/2018

BDI là gì? Cách sử dụng Thẻ tag bdi trong html

BDI là gì BDI là một tag trong html rất ít khi được sử dụng. Thẻ BDI được viết tắt từ Bi-Directional Isolation (tạm dịch là định hướng cách li). Thẻ...

20/01/2018

Tag basefont là gì | thẻ basefont trong html

Tag basefont là gì Tag basefont là một thẻ html căn bản không hỗ trợ trong html 5. Thẻ basefont thường được sử dụng để chỉnh định màu sắc, font...

20/09/2017

Tag base là gì | Thẻ Base và thuộc tính target trong html

Tag base là gì Tag Base là một thẻ html được dùng trong việc xác định một đường dẫn cơ sở cho đường dẫn tương đối trong trang. Ngoài ra...

16/08/2017
  • Key đang SEO Top