html5

Thẻ canvas trong html5 là gì | 10 Ví dụ vẽ hình bằng canvas

Thẻ canvas là gì Canvas là một thẻ đặc biệt trong HTML5 mà chúng ta nên biết tới. Thẻ canvas được dùng để hiển thị một tập hợp các...

16/06/2018

BDI là gì? Cách sử dụng Thẻ tag bdi trong html

BDI là gì BDI là một tag trong html rất ít khi được sử dụng. Thẻ BDI được viết tắt từ Bi-Directional Isolation (tạm dịch là định hướng cách li). Thẻ...

20/01/2018
  • Key đang SEO Top